महत्त्वाचे केंद्र शासकीय संकेतस्थळे

 अ. क्र   माहिती विषय
  वेब-दुवा (लिंक) / संकेतस्थळ
   मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 
  http://www.mumbaiport.gov.in/index.asp
   बॉम्बे हाय प्रकल्पाची जागतिक बॅंकेने
   दिलेली अधिकृत माहिती
  http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&
piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P009780

   भाभा अणुशक्ती केंद्र, मुंबई
  http://www.barc.gov.in/
   प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो मुंबई
  http://pibmumbai.gov.in/
   प्रादेशिक हवामान शास्त्र केंद्र
  http://www.imdmumbai.gov.in/scripts/latest.asp?releaseId=EWD
   मुंबई कस्टम्स
  http://www.mumbaicustoms.gov.in/scripts/related.asp
   सेंट्रल एक्साईज, मुंबई
   http://www.mumbaicentralexcisecbec.gov.in/
   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com