मुंबईतील दूरचित्रवाणी माध्यमे

 अ. क्र    दूरचित्रवाणी नावे 
   पत्ता व फोन नंबर

 

   आज तक

  २८ जॉली मेकर चेंबर्स II,
   नरिमन पाईंट, मुंबई - ४०० ०२१
  संपर्क :  (०२२) २२०२ ६१५२/२२८७ ५१५९
  फॅक्स :  (०२२) २२८३ ८६४७
  वेब : http://aajtak.intoday.in/

  ई. टिव्ही

  ६१२, तुलशीनी चेंबर्स
  फ्री. प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पाईंट,
  मुंबई - ४०० ०२१
  संपर्क :  (०२२)  २२०४ २८५१ / २२८७ ५१५९
  फॅक्स :  (०२२)  २२८३ ००३८
  वेब : http://www.etv.co.in/e-tv-5/index1.php

  झी मराठी

  न्यू प्रकाश सिनेमा बिल्डिंग,
  पोदार मिल कंपाऊन्ड, एन. एम. जोशी मार्ग,
  लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०११
  संपर्क :  (०२२)  २३०६ १७२६ / २७ / २८
  फॅक्स : २३०० ८५०१/०२

  वेब : http://www.zeemarathi.com/

  सहारा न्यूज

  सहारा इंडिया बिल्डिंग
  ४०-४४, एस. व्हि. रोड. गोरेगाव (प.)
  मुंबई - ४०० १०४

  संपर्क :  (०२२) ५६९८११११
  फॅक्स :  (०२२)  २८७५ ६४८४

  स्टार न्यूज

  स्टार न्यूज सेंटर,
  डॉ. इ. मोजेस रोड,
  महालक्ष्मी, मुंबई - ४०००११.
  संपर्क :  (०२२) ५६६३ ००००
  फॅक्स :  (०२२) ५६६३ ३०३० / ५६६६ १०२२
  वेब : http://www.newsbullet.in/live-tv

  मुंबई दूरदर्शन

  पी. बी मार्ग, वरळी,
  मुंबई - ४०० ०१८
  संपर्क :  (०२२) २४९४ ०३५७
  फॅक्स :  (०२२) २४९३ ६१३७
  वेब : http://www.ddindia.gov.in/

  सीएनएन आयबीएन

  एम्पायर कॉम्पलेक्स,
  सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल,
  मुंबई.
  संपर्क :  (०२२) ६६६६७७७७
 

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com