मुंबईतील रुग्णालयविषयक संकेतस्थळे

 अ. क्र   माहिती विषय
  वेब-दुवा (लिंक) / संकेतस्थळ
   के.ई.एम. रुग्णालय
  http://www.kem.edu/
   सर. जे. जे. रुग्णालय
  http://www.grantmedicalcollege-jjhospital.org/
   टाटा रुग्णालय
  http://tmc.gov.in/
   बॉम्बे हॉस्पिटल 
  http://www.bombayhospital.com/index1.html
   लिलावती रुग्णालय
  http://www.lilavatihospital.com
   जसलोक रुग्णालय   http://www.jaslokhospital.net/
   नानावटी रुग्णालय   http://www.nanavatihospital.org/
   हिंदुजा रुग्णालय   http://www.hindujahospital.com/
   कोकिळाबेन अंबानी
   रुग्णालय
  http://www.kokilabehospital.com/
१०   फोर्टिस रुग्णालय
  http://www.fortishospitals.com/mumbai.html
११   सेव्हन हिल्स रुग्णालय   http://www.sevenhillshospital.com
१२   पोदार आयुर्वेदिक रुग्णालय    http://www.ayurvedinstitute.com
१३   सायन रुग्णालय   http://www.ltmgh.com/frontview/index.aspx
१४   नायर रुग्णालय   http://www.tnmcnair.com/
१५   ब्रीच कॅंडी रुग्णालय   http://www.breachandyhospital.org
१६   डॉ. संजय ओक
 ( के. ई.एम. डीन)
  http://www.sanjayoak.com/
   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com