विकीपेडिया (इंग्रजी) वरील ‘मुंबई’ विषयीचे काही महत्त्वाचे लेख

अ. क्र  लेखाचा विषय  लेखाचा वेब दुवा (लिंक )
०१  मूळ मुंबईची सात बेटे              
०२  मौर्य, अशोक, सातवाहन, चालुक्य सिलहारा आदिंच्या अंमलाखालील  
 (इ.स. पूर्व ३०० ते इ. स. १३४८) मुंबईचे ऐतिहासिक संदर्भ 
        
०३  मुंबईची आद्य देवता मुंबा आई अर्थात मुंबादेवी         
०४  मुंबईचा एकूण इतिहास         
०५  इस्लामच्या अंमलाखालील मुंबईचे संदर्भ ( १३४८ ते १३९१ )         
०६  पोर्तुगीजांच्या अंमलाखालील मुंबई ( इ.स. १५३४-१६६१ )         
०७  इंग्रजांच्या अंमलाखालील मुंबई ( १६६१-१८१७ )         
०८  स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची मुंबई         
०९  संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे संदर्भ         
१०  मुंबईतील दंगली ( १९९२)         
११  मुंबईत झालेले १३ बाँम्बस्फोट ( १९९३)         
१२  मुंबईतील दहशतवादी कारवाया         
१३  २१ व्या शतकातील मुंबई         
१४  मुंबईच्या इतिहासाचे टप्पे ( एक दृष्टीक्षेपात )         
१५  मुंबईचा भूगोल अर्थात टेकड्या, तलाव, खाड्या, नद्या, किनारे, बेटं इत्यादि         
१६  मुंबईची अर्थव्यवस्था         
१७  मुंबईची वाहतूक व्यवस्था - काल, आज आणि उद्या         
१८  मुंबई : एक आकडेवारी         
१९  मुंबईची संस्कृती-अर्थात भाषा, अन्न, संगीत, सण, उत्सव, चित्रपट, नाट्य इ.         
२०  मुंबईचे हवामान         
   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com