आप्पा पेंडसे पत्रकारिता पुरस्कार

       आप्पा पेंडसे पत्रकारिता पुरस्कार
       पुरस्काराचे स्वरुप : स्मृतीचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ 
       निकष : नागरी समस्यांवरील उत्कृष्ट लिखाणाबद्दल दिला जाणारा.

अ. क्र.

आप्पा पेंडसे पत्रकारिता पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्री. शिवाजी सावंत

१९८१

०२

सौ. नीला उपाध्ये

१९८२

०३

श्री. प्रभाकर नेवगी

१९८५

०४

श्री.                  

१९९०

०५

श्री. नागेश सामंत

१९९१

०६

श्री. प्रमोद नवलकर

१९९२

०७

श्री. अरुण टिकेकर

१९९३

०८

श्री. रामचंद्र पां. पवार

१९९४

०९

श्री. राधाकृष्ण नार्वेकर

१९९५

१०

श्री. संजय डहाळे

१९९६

११

श्री. नारायण गणेश मुसळे

१९९७

१२

श्री. चंद्रकांत देसाई

१९९८

१३

श्री. सोमनाथ पाटील

१९९९

१४

श्री. विलास मुकादम

२०००

१५

श्री. संदीप आचार्य

२००१

१६

श्री. प्रकाश सावंत

२००२

१७

श्री. निशांत सरवणकर

२००३

१८

श्री. जयंत होवाळ

२००४

१९

श्री. सुनील शिंदे

२००५

२०

श्री. प्रकाश सावंत

२००६

२१

श्री. नितीन पाटील

२००७

२२

श्री. रवींद्र पांचाळ

२००८

२३

श्री. विष्णू सोनावणे

२००९

२४

श्री. जॉन कोलासो

२०१०

२५

श्री. प्रविण धोपट

२०११

२६

श्री. राजेश चुरी

२०१२

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com