गो. भा. गुजर स्मृती पुरस्कार

 

अ. क्र.

गो. भा. गुजर स्मृती पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्रीमती लता राजे

१९९२

०२

श्रीमती वैजयंती कुळकर्णी-आपटे

१९९३

०३

श्री. अरुण साधू

१९९४

०४

श्री. अशोक पडबिद्री

१९९५

०५

श्री. अरविंद राऊत ( मरणोत्तर )

१९९६

०६

सौ. नीला उपाध्ये

१९९७

०७

श्री. प्रकाश बाळ

१९९८

०८

श्री. मनोहर देवधर

१९९९

०९

श्री. वसंत गडकर

२०००

१०

श्री. संजय राऊत

२००१

११

श्री. प्रभाकर नेवगी

२००२

१२

श्री. प्रभाकर नारकर

२००३

१३

श्री. व्ही. के. नाईक

२००४

१४

श्री. रमाकांत पारकर

२००५

१५

श्री. दि. बा. खाडे

२००६

   २००७ सालापासून हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला.

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com