अनंत हरि गद्रे पुरस्कार

      समतानंद अनंत हरि गद्रे पुरस्कार
      पुरस्काराचे स्वरुप : रु. ५०००/- रोख व स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
      निकष : सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य केल्याबद्दल दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

अनंत हरि गद्रे पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्री. माधव गडकरी

१९९१

०२

श्री. रंगा वैद्य

१९९२

०३

श्री. यदुनाथ थत्ते

१९९३

०४

श्री. नारायण आठवले

१९९४

०५

श्री. मधु नाशिककर

१९९५

०६

श्री. कृ. पां. सामक

१९९६

०७

श्रीमती माया चिटणीस

१९९७

०८

श्री. रामभाऊ जोशी

१९९८

०९

श्री. भा. म. निंबकर

१९९९

१०

श्री. भालचंद्र आकलेकर

२०००

११

श्री. दिनू रणदिवे

२००१

१२

श्री. पंढरीनाथ सावंत

२००२

१३

श्री. स. पां. जोशी

२००३

१४

श्री. संभा चव्हाण

२००४

१५

श्री. दत्ताराम बारस्कर

२००५

१६

श्री. वसंत लक्ष्मण गडकर

२००६

१७

श्री. मधू रावकर

२००७

१८

श्री. लक्ष्मण केळकर

२००८

१९

श्री. सुभाष हरड

२००९

२०

श्री. सतिश कामत

२०१०

२१

श्री. आत्माराम नाटेकर

२०११

 

सदर पुरस्कार २०१२ वर्षापासून वर्धापन दिन कार्यक्रमांत दिला जाईल.

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com