रमेश रायकर – बोस पुरस्कार

    रमेश रायकर-बोर पुरस्कार
    पुरस्काराचे स्वरुप : स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
    निकष : वर्षभरातील उल्लेखनीय शोधक पत्रकारितेबद्दल दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

रमेश रायकर बोस पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्री. अरविंद कुळकर्णी

१९९२

०२

श्रीमती सुचेता दलाल

१९९३

०३

श्री. चंद्रशेखर कुळकर्णी

१९९४

०४

श्री. महेश म्हात्रे

१९९५

०५

श्री. राजेंद्र शिंदे

१९९६

०६

श्री. रविकिरण देशमुख

१९९७

०७

श्री. प्रफुल्ल मारपकवार

१९९८

०८

श्री. एस. गोपी रेथीन राज

१९९९

०९

श्री. मिलिंद गाडगीळ

२०००

१०

श्री. नरेंद्र पाठक

२००१

११

श्री. संदीप आचार्य

२००२

१२

श्री. प्रफुल्ल मारपकवार

२००३

१३

श्री. शैलेश गायकवाड

२००४

१४

श्री. विलास परुळेकर

२००५

१५

श्री. नौशीर भरुचा

२००६

१६

श्री. विनायक परब

२००७

१७

श्रीमती कोमल कुंभार

२००८

१८

श्री. संजय परब

२००९

१९

श्री. आशिष जाधव

२०१०

२०

श्री. प्रमोद चंचुवार

२०११

२१

श्री. प्रशांत मोरे

२०१२

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com