कु. कै. मनिषा भावे पुरस्कार

   कु. कै. मनिषा भावे पुरस्कार
   पुरस्काराचे स्वरुप : समृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
   निकष : पत्रकारितेतील वैशिष्टयपूर्ण कामगिरीबद्दलचा महिला पत्रकाराला दिला जाणारा
   डॉ. मृदुला करवडे पुरस्कृत पुरस्कार

अ. क्र.

कु. कै. मनिषा भावे पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्रीमती प्रतिमा जोशी

२०००

०२

श्रीमती जयश्री देसाई

२००१

०३

श्रीमती संजिवनी खेर

२००२

०४

श्रीमती वैशाली रोडे

२००३

०५

श्रीमती उमा कदम

२००४

०६

श्रीमती मीरा माधव जाधव

२००५

०७

श्रीमती आरती कदम

२००६

०८

श्रीमती मृणालिनी नानिवडेकर

२००७

०९

श्रीमती राही भिडे

२००८

१०

श्रीमती वैजयंती कुळकर्णी-आपटे

२००९

११

श्रीमती शिल्पा शिवलकर

२०१०

१२

श्रीमती दिप्ती राऊत

२०११

१३

श्रीमती तेजस बस्ते

२०१२

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com