तुकाराम कोकजे स्मृती पुरस्कार

   तुकाराम कोकजे स्मृती पुरस्कार : प्रादेशिक वृत्तसंकलनाचा
   पुरस्काराचे स्वरुप : समृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ

अ. क्र.

तुकाराम कोकजे स्मृती पुरस्कार विजेते :
प्रादेशिक वृत्तसंकलनाचा

वर्ष

०१

श्री. भगवान निळे ( नवशक्ती )

२००८

०२

श्री. विजय पाटील ( दै. सामना )

२००९

०३

श्री. जयवंत बामणे ( दै. पुण्यनगरी )

२०१०

०४

श्री. अनिल डोंगरे ( दै. महाराष्ट्र टाइम्स )

२०११

०५

श्री. यशोदत्त पटेकर ( दै. नवशक्ती )

२०१२

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com