पद्मश्री यमुनाताई खाडिलकर पुरस्कार

   समाजसेवक रमेश नाईक पुरस्कृत पद्मश्री यमुनाताई खाडिलकर पुरस्कार
   पुरस्काराचे स्वरुप : रु. ५०००/- रोख, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
   निकष : शोधपत्रकारितेसाठी दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

पद्मश्री यमुनाताई खाडिलकर पुरस्कार विजेते

वर्ष

०१

श्री. महादेव कुळकर्णी ( लोकसत्ता )

१९९५

०२

श्री. चंद्रशेखर  कुळकर्णी ( लोकसत्ता )

१९९६

०३

श्री. चंद्रशेखऱ कुळकर्णी (लोकसत्ता )

१९९७

०४

श्री. प्रभाकर नारकर ( महाराष्ट्र टाइम्स )

१९९८

०५

श्री. विद्याधर वा दाते ( टाइम्स ऑफ इंडिया)

१९९९

०६

श्री. रविंद्र पारकर ( सामना)

२०००

०७

श्री. रविकिरण देशमुख ( लोकसत्ता )

२००१

०८

श्री. रविंद्र पारकर ( सकाळ )

२००२

०९

श्रीमती संध्या नरे पवार

२००३

१०

श्री. संजय व्हनमाने

२००४

११

श्री. नरेंद्र वाबळे

२००५

१२

श्री. राजन पारकर

२००६

१३

पुरस्कार देण्यात आला नाही

२००७

१४

श्री. प्रसाद रावकर

२००८

१५

श्री. निशांक सरवणकर ( दै. लोकसत्ता )

२००९

१६

श्री. धनंजय जाधव ( दै. लोकसत्ता )

२०१०

१७

श्री. कमलेश सुतार ( हेडलाइन टूडे )

२०११

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com