श्रीकांत पाटील पुरस्कार

    श्रीकांत पाटील पुरस्कार : गुन्हेगारी विषयक पत्रकारितेचा २१ जून
    पुरस्काराचे स्वरुप : रु. १,५००/- रोख, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
    निकष : गुन्हेगारी विषयक पत्रकारितेसाठी दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

श्रीकांत पाटील पुरस्कार विजेते
गुन्हेगारी विषयक पत्रकारितेचा

वर्ष

०१

श्री. प्रभाकर पवार

२००३

०२

श्री. विजयकुमार बांदल

२००४

०३

श्री. किरण नाबर

२००५

०४

श्री. रामचंद्र पवार

२००६

०५

श्री. तुळशीदास भोईटे

२००७

०६

श्री. श्यामसुंदर सोन्नर

२००८

०७

श्री. जे. डी. पाटील ( दै. सकाळ )

२००९

०८

श्री. निखिल दीक्षित ( डी.एन.ए)

२०१०

०९

श्री. दिपेश मोरे ( दै. सामना )

२०११

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com