मनोहर देवधर स्मृती पुरस्कार

   मनोहर देवधर स्मृती पुरस्कार ( वृत्त संपादनाचा)
   पुरस्काराचे स्वरुप : स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
   निकष : वृत्त संपादनासाठी दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

मनोहर देवधर स्मृती पुरस्कार : वृत्त संपादनाचा

वर्ष

०१

श्री. अशोक पानवलकर ( महाराष्ट्र टाइम्स )

२००७

०२

श्री. जयवंत मंत्री ( बेळगाव )

२००८

०३

श्री. अनिल जोशी ( दै. वार्ताहर )

२००९

०४

श्री. अनिल डोंगरे ( दै. महाराष्ट्र टाइम्स )

२०१०

०५

श्री. नितीन केळकर ( दूरदर्शन )

२०११

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com