कवीवर्य प्रा. भालचंद्र खांडेकर स्मृती पुरस्कार

    कविवर्य प्रा. भालचंद्र खांडेकर स्मृती पुरस्कार ( मुद्रित शोधनाचा)
    पुरस्काराचे स्वरुप : स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ
    निकष : मुद्रित शोधनासाठी दिला जाणारा पुरस्कार

अ. क्र.

कवीवर्य प्रा. भालचंद्र खांडेकर स्मृती पुरस्कार :
मुद्रित शोधनाचा

वर्ष

०१

श्री. राधाकृष्ण वळंजू

२०१०

०२

श्री. मनोहर बोर्डेकर

२०११

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com