श्री अधिक शिरोडकर पुरस्कृत

   श्री अधिक शिरोडकर पुरस्कृत तोलाराम कुकरेजा वृत्तछायाचित्रकार पुरस्कार
   पुरस्काराचे स्वरुप : रु. ५,०००/- रोख, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ

अ. क्र.

श्री अधिक शिरोडकर पुरस्कृत :
तोलाराम कुकरेजा वृत्तछायाचित्रकार पुरस्कार

वर्ष

०१

श्री. सुरेश केळकर

२०१०

०२

श्री. संदेश घोसाळकर

२०११

 

   

विविध पुरस्कार  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com