विविध दर्पण अंकांतील लेखांची सूची ३

७६

विनोबा जन्मशताब्दी एक उद्बोधक आढावा

यदुनाथ थत्ते

जुलै ते डिसेंबर १९९५

१५

७७

शासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी भांडवलदार वृत्तपत्रे विकत घेतात

शंकर सारडा

जुलै ते डिसेंबर १९९५

१७

७८

नवे पत्रकार भवन

भाऊसाहेब नेवाळकर

जुलै ते डिसेंबर १९९५

२४

७९

शताब्दी शिवजयंती उत्सवाची

यशवंत दिनकर फडके

जुलै ते डिसेंबर १९९५

३१

८०

शिक्षण क्षेत्रात आत्रेय युग आणणारा तपस्वी पत्रकार

गणेश ल. केळकर

जुलै ते डिसेंबर १९९५

३५

८१

अव्दितीय नाना

राजा कारळे

जुलै ते डिसेंबर १९९५

३९

८२

मराठी वृत्तपत्रसृष्टीपुढील आव्हाने!

अरुण साधू

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

१५

८३

आचार्य अत्रे म्हणजे शुक्रासारख्या तेजस्वी शततारकांचा पुंज !

दि. वि. गोखले

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

२५

८४

मराठी वृत्तपत्रांना राज्य सरकारने प्रोत्साहन द्यावे

अनंतराव पाटील (पुणे)

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

४०

८५

रसाळ वक्ते विद्याधऱजी बोलता बोलता गेले !!

आचार्य बाळाराम सावरकर

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

४३

८६

आमचे गोखले सर

नागेश सामंत

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

४४

८७

बांधकाम तज्ज्ञ असूनही समाजकार्याला वाहून घेतलेले नगरपाल सुवीरकुमार चौधरी

मनोहर गणेश देवधर

जानेवारी ते डिसेंबर १९९६

४७

८८

मुंबईत पत्रकार भवन : स्वप्न नव्हे सत्य !

प्रमोद तेंडुलकर

जानेवारी ते जून १९९७

८९

आपले गणपत सकपाळ

कुमार कदम

जानेवारी ते जून १९९७

३०

९०

पत्रकार दिनाचे महनीय प्रवक्ते
श्री. मधुकर भावे यांचे भाषण

 

जुलै ते डिसेंबर १९९७

९१

बाबुरावांचा व माझा ऋणानुबंध

ग. बा. नेवाळकर

जुलै ते डिसेंबर १९९७

११

९२

आचार्य अत्रे आणि वीर सावरकर

आचार्य बाळाराव सावरकर

जुलै ते डिसेंबर १९९७

१७

९३

लेखणीबहादूर योद्धा आचार्य अत्रे

वसंत आत्माराम मोरे

जुलै ते डिसेंबर १९९७

२५

९४

मराठाकार अत्रे

वसंत वासुदेव देशपांडे

जुलै ते डिसेंबर १९९७

२९

९५

आमचे साहेब खट्याळ पण होते!

मनोहर ज. बोर्डेकर

जुलै ते डिसेंबर १९९७

३५

९६

एकत्त्वी अनेकत्त्वाने आश्चर्य ठऱावे असे आचार्य

ललिता बापट

जुलै ते डिसेंबर १९९७

३६

९७

मराठी वाड्मयाचा (गाळीव) इतिहास

पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे

दीपावली २०००

१७

९८

जुने ते सोने

चिं. चि. जोशी

दीपावली २०००

५१

९९

दीड पानी नाटक

राम गणेश गडकरी

दीपावली २०००

६०

१००

अखिल भारतीय पीडित पति-मेला

शामराव ओक

दीपावली २०००

७२

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com