महत्वाचे डाऊनलोडस

 अ. क्र   डाऊनलोडचा तपशील
  डाऊनलोड
लिंक
  भारतीय संविधन
    
  मुंबई शहरासाठीचा मॅकिंसे रिपोर्ट      
  महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी २०११    
  नवा रुपी सिबॉल फाँट डाऊनलोड     
  मुद्रणालये व पुस्तके नोंदणी अधिनियम १८६७     
  माहितीच्या अधिकाराचा कायदा ( मराठी )     
  माहितीच्या अधिकाराचा कायदा ( इंग्रजी )      
  सायबर गुन्ह्यांबाबत महत्त्वाची अधिकृत माहिती (थेट सी.आय.डी खात्याकडून )     
  आर्थिक गुन्हायांबद्दल महत्त्वाची माहिती      
१०   महाराष्ट्रातील गुन्हे ( भरपूर अधिकृत माहिती व आकडेवारी )      
११   महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील गुन्हेगारीसंबंधी माहिती व आकडेवारी      
१२   महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतील गुन्हेगारी       
१३   गुन्हयातील अटक व खटल्यांसबंधी माहिती आणि आकडेवारी       
१४   महाराष्ट्र पोलीसांबाबतची सर्वसमावेशक माहिती      
१५   महाराष्ट्र पोलिसांचे संख्याबळ ( अधिकृत माहिती )      
१६   माहितीच्या अधिकाराच्या कायदयानुसार माहिती मिळविण्याच्या पद्धतीची केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक पुस्तिका
     
१७   भारतीय कॉपीराइट कायदा १९५७      
१८   भारतीतील कॉपीराईट कायद्याचा भंग करणा-या 'Piracy'च्या समास्येवरील सरकारचा सविस्तर अहवाल      
१९    भारतीय कॉपीराईट नियम १९५८      
२०    कॉपीराइट कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१०      
२१    माहितीच्या अधिकारातून माहिती कशी मिळवावी याचे मार्गदर्शन करणारी राज्य सरकारच्या 'यशदा' विभागाने प्रकाशित केलेली पुस्तिका      
 २२    ग्रथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कामाविषयी महत्त्वाची माहिती देणारी मार्गदर्शिका      
२३    मुंबई विभागातील ग्रंथालयांची सूची      
 २४    नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील UID च्या संकल्पनेची सविस्तर माहिती देणारी केंद्र सरकारी पुस्तिका      
२५    भारताचा Official Languages Act 1963.      
२६    Working Journalist and Other Newspaper Employees ( Conditions of Service ) and Miscellaneous
   Provisions Act, 1955
     
२७    The Working Journalist ( Fixation of Rates of Wages) Act, 1958     
२८    माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००     
२९    माहिती तंत्रज्ञान (दुरुस्ती) कायदा २००८     
३०

   मराठी फॉट आणि इतर टूल्स ( केंद्र सरकारकडून अधिकृत )

     
३१    The Young Persons ( Harmful Publications) Act, 1956      
३२    Protection of Human Rights Act 1997      
३३    महाराष्ट्र विधानसभा २००९ मधील सर्व मतदार संघांतील सर्व उमेदवारांची यादी, त्यांचे पत्ते, त्यांचा राजकीय पक्ष,
    निशाणी इ. माहिती देणारे अधिकृत राजपत्र ( महाराष्ट्र राज्य गॅझेट )
     


   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com