संपर्क व संकीर्ण माहिती

 

मुंबई मराठी पत्रकार संघ ( नोंदणीकृत)
बाँबे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट : १९५० नोंदणी क्र. एफ -१५९७ (मुंबई ) / सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट : १९६० नोंदणी क्र. ७/६७ (जीबीबीएसडी)

पत्रकार भवन, आझाद मैदान, बाळशास्त्री जांभेर चौक, महापालिका मार्ग, मुंबई - ४०० ००१.
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
दूरध्वनी : २२६२ ०४५१ / २२७० ०७१५ / २२६७ ६४७६ फॅक्स : २२७० ४१८९

   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com