सदस्य सूची भाग ९

 • १६१. श्री. संतोष प्रधान
  ९, रुबा सोसायटी, राम मारुती रोड,
  वंदना टॉकिजजवळ, ठाणे (प.) - ४०० ६०२
  दूरध्वनी : २५३६०७०७ / ९८६९४८४४००
 • १६२. श्री. हर्षद पाटील
  दूरध्वनी : ९९२००४२२५५ • १६३. श्री. रवींद्र राजाराम पारकर
  ४६, ए विंग, तिसरा मजला,
  भिवंडीवाला बिल्डींग,
  आचार्य अत्रे चौक,
  वरळी नाका, मुंबई - ४०० ०१८.
  दूरध्वनी : ९८७०२५७६८०
 • १६४. श्री. राजेश ज. पुरंदरे
  ए-२३, गोकुळ व्ह्यू, ४ था मजला,
  ठाकूर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
  कांदिवली (पू.), मुंबई - ४०० १०१
  दूरध्वनी : २८५४ ८३१९ / ९८६९११११४६

 • १६५. श्री. नंदकुमार प. पाटील
  १९/१३४३, मातृछाया को. हौ. सोसा.
  अभ्युदयनगर, गं. द. आंबेकर मार्ग,
  काळाचौकी, मुंबई - ४०० ०३३
  दूरध्वनी : २४७० १६१७ / ९८६९००८८०५
 • १६६. श्री. सुयश पडते
  ३०४, माध्यम को-ऑप. सोसा.
  महात्मा गांधी मार्ग, गोरेगाव (प.)
  मुंबई - ४०० ०६२.
  दूरध्वनी : २८७२ ९३६८ / ९८२०६६१९८३
 • १६७. श्री. रमेश पतंगे
  ५/१२, कामत इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  ३९६, स्वा. सावरकर मार्ग,
  प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५.
  दूरध्वनी : २४३२ २९३६ / ९८६९२०६१०१
 • १६८. श्रीमती लता राजे
  ६, साई दर्शन अपार्टमेंट, ४,
  स्व. विवेकानंद रोड, सांताक्रुझ (प.),
  मुंबई - ४०० ०५४.
  दूरध्वनी : ६६९४१३१८ / ९८२१८५९२२४
 • १६९. श्री. निखिल मं. वागळे
  ए-४, लिली रोज को.ऑप. हौ. सोसा.,
  मोगल लेन, माहीम, मु. ४०० ०१६
  दूरध्वनी : ९८३३१३०७२०
 • १७०. श्री. संजय राऊत
  "मैत्रीपार्क" भांडूप व्हिलेज,
  भांडुप (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७८.
  दूरध्वनी : २५६४६९१७ / ९८२०३५५६०१
 • १७१. श्री. प्रभाकर राणे
  किंगस्टन बी विंग, फ्लॅट क्र. ९०३,
  हाय स्ट्रिट, हिरानंदानी गार्डन,
  पवई, मुंबई - ४०० ०७६
  दूरध्वनी : ९८३३८८५७७०
 • १७२. श्री.  श्रीकृष्ण द. राणे
  उज्जवल नंदादिप, स्वरुप-डी-११६,
  मीठचौकी, रिलीफ रोड, मालाड (प.),
  मुंबई - ४०० ०६४.
  दूरध्वनी : २८८८ ०३६५ / ९९६९१८४१००
 • १७३. श्री. रविंद्र राऊळ
  १, पत्रकार सदन, राजेंद्र नगर,
  बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : ९५९४२२२०५०
 • १७४. श्रीमती अस्मिता राणे
  ए-१०१, सहनिवास, ३० डी. पी. रोड,
  सी.डी. देशमुख उद्यानाच्या मागे, मुलुंड (पू.)
  दूरध्वनी : ५६०२ ८२४७
 • १७५. सौ. ललिता अ. शृगारपुरे
  ओम प्रोसेस स्टुडिओ, २९, टॉवर बिल्डींग,
  १ ला मजला, कोहिनूर टेक्नि. इंस्टिट्यूटसमोर,
  सेनापती बापट मार्ग,
  दादर (प.), मुबंई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३६ २७१३ / ९९२०२०४०६०

 • १७६. श्री. सदानंद गौ. शिंदे
  ए-३०२, गोकुळ नगरी - II
  वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
  कांदिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० १०१
  दूरध्वनी : २८८४ ६४२० / ९८२११६८१२०

 • १७७. श्री. माधव न. शिरवळकर
  बी-१३, बिल्वकुंज सोसायटी,
  लालबहादूर शास्त्रीमार्ग, मुलुंड (प.),
  मुंबई - ४०० ०८२
  दूरध्वनी : २५६४ २२९१ / ९९८७६४२७९१

 • १७८. श्री. नितीन बग्गाराम सावंत
  बी-६०३, गोकुळनगरी-२,
  वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
  कांदिवली (पू.), मुंबई - ४०० १०१
  दूरध्वनी : २८८६७७०६ / ९८९२५१४१२४
 • १७९. श्री. निशांत सरवणकर
  बी-४४, सागर समिप, एन. दत्ता मार्ग,
  गुड शेफर्ड चर्चच्या समोर, चार बंगला,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३
  दूरध्वनी : २६३२ १२१३ / ९८६९०२०७३७
 • १८०. श्री. प्रकाश रा. सावंत
  १६५-ए/४४, पत्रकार को-ऑप. सोसा.,
  नवीन टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०८९.
  दूरध्वनी : २५२७ ४००० / ९८६९६०१४१५

   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com